SOLLENTUNA KOMMUNS LOVSKOLA 
SOMMAREN 2016

ANMÄLAN!

Sista anmälningsdag är 15 maj!

Information

Har du fler än tio elever att anmäla - kontakta lovskolan@sollentuna.se

 

Lovskolan på sommarlovet erbjuds under vecka 25 (ej midsommarafton), 26 och 32. Vi kommer att erbjuda svenska, svenska som andraspråk, matematik samt engelska samtliga veckor.

Simning erbjuds vecka 25 och 26.

 

Lovskolan är för elever som går i åk 6-8 (vt-16) samt nyanlända elever i åk 9 som varit i Sverige i max två år. 

 

Anmälan måste vara komplett för att behandlas. Behöver du komplettera uppgifter i efterhand, så görs detta på lovskolan@sollentuna.se senast 3 juni! Endast skolpersonal kan anmäla elever till lovskolan.

 

Lovskolan kommer att ske på Sofielundsskolan (simningen i Medley Sollentuna Sim- & Sporthall).  Skolorna får max anmäla 10 elever från skolornas "ordinarie" klasser.

 

Viktig nyhet: 

De elever som anmäls till simning ska komma till simhallen den 7 eller 8 juni för att träffa simläraren och visa hur mycket hen kan simma. Tiderna finns på vår webbplats. Observera att närvaro vid något av dessa tillfällen är ett villkor för att få en plats i en simgrupp på lovskolan. Om eleven inte kan komma måste elevens mentor eller idrottslärare kontakta lovskolan.

 

Sista anmälningsdag - 15maj! 

Antagningsbesked skickas ut via e-post till adresser angivna i anmälan senast 23 maj.

 

Frågor besvaras av Åsa Liljekvist - 08-579 215 51 

STÄNGD: ANMÄLAN LOVSKOLAN
OBS: ENDAST SKOLPERSONAL KAN ANMÄLA TILL LOVSKOLAN.


ANMÄLAN STÄNGD FÖR LOVSKOLAN SOMMAR! ANTAGNINGAR SKICKAS UT SENAST 23 MAJ FÖR ANMÄLDA ELEVER.
FRÅGOR SKICKAS TILL LOVSKOLAN@SOLLENTUNA.SE