"Tyra walraffar..."

Många elever som jag känner på Sofielundsskolan tycker att lektionerna är för långa. Jag tycker att det skulle vara bättre att lektoner i vissa ämnen borde vara 3x20 minuter med raster därimellan. Rasterna behöver dock inte vara obligatoriska. Det finns också undersökningar som visar att det är svårare för barn och unga att fokusera sig på lektioner som är långa.

 

Jag tycker at...

Please reload

Köp biljetter till DanceGangster
Följ oss på Twitter
 
Följ oss på Instagram
@Sofielundpaper
Lyssna på redaktionens officiella Spotifyspellista

Elevernas egen skoltidning där de själva skapar och skriver materialet. Tidningen startade som ett litet skolprojekt i högstadiet men har nu blivit ett fast inslag med en fast redaktion och används även flitigt i undervisningen.  Tidningen drivs av föreningen Sofielund Unga Publicister.
 

Läs mer om redaktionen....

Kontakta redaktionen...

 

Lämna tips...

 

Bli medlem i föreningen....

Om Sofielund Paper