"Tyra walraffar..."

 

Varför har du en kör för 7-9 när det redan finns en kör? - Den kören i mellanstadiet tar Liv hand om och jag vill ha en egen kör som jag kan ta hand om, och det är roligt, plus att med en högstadiekör kan man göra mer avancerade grejer och det är roligt att lyssna på.

 

 

Vad tycker du skillnaden är mellan dom två körerna? - Högstadiekören är lite mer musikaliskt detaljerad, det...

31/03/2015

Cecilia Lundquist är 47 år och kommer från Sollentuna, Helenelund. Hon har varit bildlärare i 11 år.  Jag ville intervjua Cecilia eftersom jag var intresserad av hur det är att vara bildlärare och jag var intresserad om allmänna frågor om skolämnet bild. 

 

Varför ville du bli bildlärare? Blev det som du hade tänkt dig? "- Jag ville aldrig bli bildlärare jag bara blev det d...

Please reload

Köp biljetter till DanceGangster
Följ oss på Twitter
 
Följ oss på Instagram
@Sofielundpaper
Lyssna på redaktionens officiella Spotifyspellista

Elevernas egen skoltidning där de själva skapar och skriver materialet. Tidningen startade som ett litet skolprojekt i högstadiet men har nu blivit ett fast inslag med en fast redaktion och används även flitigt i undervisningen.  Tidningen drivs av föreningen Sofielund Unga Publicister.
 

Läs mer om redaktionen....

Kontakta redaktionen...

 

Lämna tips...

 

Bli medlem i föreningen....

Om Sofielund Paper