"Tyra walraffar..."

 

Niorna i Sofielundsskolan har ett intressant prodjekt som handlar om att dans. Projektet kallar de för DanceGangster och det är Tobias Wallin som hjälper Sofielundsskolan och Häggviksskolans nior att dansa.

 

Vi intervjuade Katarina Österberg som är biträdande rektor i Sofielundsskolan och hon har även stort ansvar i projektet

-Det började med att vi kom i kontakt med Tobias Wal...

11/05/2015

Är du en elev i Sollentuna som går i årskurs 6-8 och saknar godkänt betyg, eller har E och riskerar att inte få godkänt betyg i svenska/ svenska som andra språk, matematik, engelska eller simning? Då kan lovskolan hjälpa dig. Lovskolan erbjuder undervisning till elever som saknar godkänt betyg i vissa ämnen. För nyanlända elever som har varit i Sverige i högst två år gäller at...

 

Varför har du en kör för 7-9 när det redan finns en kör? - Den kören i mellanstadiet tar Liv hand om och jag vill ha en egen kör som jag kan ta hand om, och det är roligt, plus att med en högstadiekör kan man göra mer avancerade grejer och det är roligt att lyssna på.

 

 

Vad tycker du skillnaden är mellan dom två körerna? - Högstadiekören är lite mer musikaliskt detaljerad, det...

Please reload

Köp biljetter till DanceGangster
Följ oss på Twitter
 
Följ oss på Instagram
@Sofielundpaper
Lyssna på redaktionens officiella Spotifyspellista

Elevernas egen skoltidning där de själva skapar och skriver materialet. Tidningen startade som ett litet skolprojekt i högstadiet men har nu blivit ett fast inslag med en fast redaktion och används även flitigt i undervisningen.  Tidningen drivs av föreningen Sofielund Unga Publicister.
 

Läs mer om redaktionen....

Kontakta redaktionen...

 

Lämna tips...

 

Bli medlem i föreningen....

Om Sofielund Paper