LITTERATUR-HISTORIEN ENLIGT ÅK9

Välkomna till en resa genom litteraturhistorien. 

Sök i
 
litteraturhistorien

FORNTIDEN

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

OM PERIODEN

Tid

Forntidens början och slut är något som kan diskuteras,
men det var ungefär 3200f.kr som vår första historiska epok började.
Det är den tidigaste tiden som vi har skriftliga källor från. Det innebär
att det är då “historien” börjar. Tiden före kallas för förhistorien,
eftersom att vi inte har några skriftliga “bevis” från den tiden.

För många slutade forntiden ca. 700f.kr då antiken började, men i länder som Egypten slutade forntiden och antiken började redan 3000f.kr. I Sverige slutade forntiden så sent som 1000e.kr i samband med att vikingatiden slutade.

Om hur människorna levde

Under forntiden levde man i någonting som heter samhällsklasser.

Det betyder att de rikaste och mäktigaste ligger på toppen av en uppritad triangel medans de fattigaste och de som lever som lever som slavar är satta längst ner.

På forntiden var det första gången som människorna bosatte sig för första gången, med andra ord slutade dem att flytta sig runt på grund av olika årstider.

Sedan producerades deras mat på vad de kunde odla och jaga, sedan bestod deras handel av att man bytte saker med varandra.

Under forntiden så baserade deras vardag på olika gudar som fanns i dessa sagor. I grekland så gick män ofta nakna, eftersom att man gillade det manliga väsent. Dessutom så ansågs det mäktigt att ha sexuellt umgänge med yngre pojkar.

Medans i sverige så levde man i låga hus gjorda av strå och vass, där var det extremt kallt.

Uppfinning under forntiden

Akvedukten var en viktig uppfinning under forntiden. En akvedukt är en sorts vattenledning som var gjord för att exempelvis förse en stad med dricksvatten. Man kunde med hjälp av akvedukter få tag på vattnen i källor som befann sig långt bort. Akvedukterna var murade och övertäckta som kunde byggas i flera våningar över dalarna. Den första byggdes 305 f.Kr och det var romarna som var först med att bygga dem. Det fanns 14 akvedukter i rom och tre stycken finns fortfarande bevarade. Akvedukterna ändrade byggstilen helt. De gjorde även att folk i olika städer fick dricksvatten som underlättade vardagen oerhört mycket.

Forntidens största idrottsfest

De olympiska spelen var den största idrottsfesten under forntiden. Det var en viktig tid på året och hölls till ära av guden Zeus. Spelen varade i fem dagar och det var samtidigt en månads vapenvila i hela Grekland. Det var till för att folk skulle slippa att riskera deras liv för att ta sig till och från spelen. Innan spelen började man alltid med ceremonier och böner.

De som tävlade var män och de tävlade nakna. Kvinnorna fick vraken åskåda spelen eller vara deltagande. Spelen startade någonstans runt år 776 f.Kr tills då romarna invarderade Grekland. Spelen blev mindre betydelsefulla och lades ner på sent 300 tal.                               

Denna tids topplista!

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

1.Gilgamesheposet
2. Echnatons

hymner till solen

-Amenhotep iV
3.HÖGA VISAN-
TILLSKRIVEN KUNG
SALOMO

 

Jesse, molly

Emil & Amanda S

FILM

HISTORISK INSTAGRAM

OM LITTERATUREN

Bläcket

Bläcket kommer från Kina och Egypten och det äldsta användes redan på 2600- talet F.kr.

Bläcket tillverkades av sot och en växtolja eller av lim.  Pigmentfärgade bläcket eller så
kallat färgat bläck gjordes först under romartiden. Det var oftast gult eller blått.

 

Papyrus

Papyrus som det kallas började tillverkas av egyptierna. Papyrus påminner mycket om papper, och tillverkades av växtarten Papyrus.  Det användes till att skriva och göra bilder på. Det tillverkades ursprungligen i Egypten men användes sedan i Grekland och Rom.  Materialet tillverkades med hjälp av ett nålliknande verktyg som man skalade ur breda strimlor av växtköttet i växtens stjälk. Sedan pressade man samman två korsande lager, som därefter polerades.

Papyrus var det mest använda materialet att skriva på mellan åren 3000 f.Kr till 500 e.Kr tills det ersattes med pergament.

 

Latinska alfabetet

Det latinska alfabetet uppfanns under romartiden.  Det är det mest vanliga och viktigaste alfabetet i världen och har spridits genom många språk.

Det förekommer mest i länderna i västvärlden men används även i vissa länder som tidigare varit koloniserat av ett europeiskt land.

 

Gilgamesheposet

Gilgamesheposet är ett av de största litterära verken från forntiden. Det är en lång berättelse som är nedskriven på en samling lertavlor. Eposet skrevs på 2000- talet f.Kr. Ett epos är en lång berättande text.

Berättelsen handlar om den sumeriske härskaren Gilgamesh och hans äventyr. Han höll sig kring kulturområdet Sumer, där flera civilisationer trädde fram under forntiden.

 

Runor

Under vikingatiden skrev vikingarna inte på papper, utan de skrev på trä och sten.

Alfabetet som de använde var Futhark, som är döpt efter dem sju första bokstäverna.

De sju först bokstäverna var ; F, U, TH, A, R och K.

När man ristade stenar under vikingatiden så var det oftast på begravningsstenar.

Det var oftast en familjemedlem eller en vän till den som hade dött, som ristade in i gravstenarna. Det fanns också yrken med att rista in gravstenar.

Det som kunde stå på runstenarna var till exempel ;

“Ulv reste denna sten till minne av sin vän Erik, som miste livet i västerled” - Stycke ur ungafakta, flik Vikingar. (2 Februari klockan  11:47)

Författare under forntiden.

Under forntiden fanns det inga speciella författare som skrev många böcker. Vissa kungar skrev böcker, men inte med avsikten att fortsätta skriva.

En anledning till att en kung skrev en bok skulle kunna vara att folket sen skulle se den som helig och som ord från deras ledare som måste följas.

Det här exemplet skulle passa in väldigt bra på Egypten där kungarna ofta kunde förknippas med gudar.

Ett exempel på en ledare som skrev en bok var den Egyptiska faraon Amenhotep IV (även Akhenaton). Han skrev boken Echnatons hymner till solen, som bland annat innehåller böner till solen och solguden Aton.

En skrift som däremot inte var skriven av en kung är Gilgamesheposet. Gilgamesheposet var en hjälte historia som berättades från person till person och byggdes på hela tiden. Det gör att den slutliga boken inte var skriven av en enda person, men istället av folket i allmänhet.

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!