LITTERATUR-HISTORIEN ENLIGT ÅK9

Välkomna till en resa genom litteraturhistorien. 

Sök i
 
litteraturhistorien

TIDSPERIODEN

OM PERIODEN

Här skriver ni en kort beskrivning om hur världen ser ut under denna tid. Skriv om hur folk levde och hade det. Ca 0,5-1 sidor

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!

Här lägger ni en film där någon i gruppen läser en text från epoken (gärna utklädd).

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

Här gör ni en topplista på de tre böckerna som ni tror skulle ha legat på en topplista under er epok.

Historiskt Instagram. Här lägger ni i en bild på gruppen (eller någon i gruppen) som är utklädd till en person från epoken.

OM LITTERATUREN

Här skriver ni en beskrivning om epokens litteratur, kända författare, verk och vad som var utmärkande för denna tid . Använd gärna utdrag från texter. Ca 2-3 sidor

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!