Detta är redaktionen

Vi består av en stor redaktion som har regelbunda redaktionsmöten, men vi samarbetar på en daglig basis. Redaktionen består av Wera, Emilia, Simon, Merry, Nikki, Thea, Emmi, Julia, Tyra, Ida, Marcus, Jonna. Alla elever på skolan får dock skriva i tidningen.

 

 

Ansvarig lärare: Petter Lindskog
 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare: Rektor Katarina Österberg (men eleverna bestämmer själva helt innehållet i tidingen).