LITTERATUR-HISTORIEN ENLIGT ÅK9

Välkomna till en resa genom litteraturhistorien. 

Sök i
 
litteraturhistorien

RENÄSSANSEN

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!

OM PERIODEN

Man tror att renässansen ägde rum mellan år 1300 fram till mitten

på 1600-talet och har sin stora höjdpunkt runt år 1500. Till skillnad

från andra epoker vet man inte vilken exakt punkt renässansen fick

sin början, Det var dock inte förrän 1800-talet då man började använda

namnet renässansen för att beskriva epoken. Namnet renässans

betyder pånyttfödelse, detta eftersom att man sa att antiken föddes på nytt eftersom man tog mycket inspiration från antiken. Detta kan du bland annat se i renässansens konst och litteratur.

Under renässansen skedde en del förändringar, bland annat förändrade man sin världsbild och man började lägga fokus på individen. Jorden ansågs inte längre vara platt och inte heller vara universums mittpunkt som kyrkan under en längre tid påstått.

 

Det som gjorde renässansen speciellt var skillnaden mellan de fattiga och de rika. Det var mycket större skillnad ekonomiskt mellan de rikaste och fattiga i samhället.

Handeln blev dessutom mycket viktig under renässansen och man började bilda handelsrelationer med andra länder. Handeln var en stor faktor till att många blev så rika och att skillnaden mellan de olika samhällsklasserna blev så stora. I samband med handeln bildades det en ny samhällsklass, köpmännen. Länder som hade bra handelsrelationer med många länder  blev rika och maktfulla. Handel var en mycket viktig del för att kunna bilda ett starkt ekonomiskt samhälle och ett bra sätt att skaffa makt.

 

Renässanskonsten är mycket influerad av antikens konst. Det kan man framförallt se på vilken kroppsbyggnad som ofta avbildades. Likheten mellan kroppsidealen i antikens och renässansens konst är slående. En känd konstnär under denna tid var Leonardo da Vinci som är konstnären bakom den kända målningen Mona Lisa och den vitruvianske mannen.

Något som bara ett fåtal personer vet är att Leonardo da Vinci även var en uppfinnare. Han skissade fram nya saker, bland annat inom flygtekniken.

Teatern under renässansen var ofta baserade på bibliska legender, men också på myter och sägner från antiken. William Shakespeare var en stor författare under denna tid som skrivit många pjäser bland annat Romeo och Juliet, Hamlet och Macbeth.

Denna tids topplista

MEDLEMMAR I
DENNA GRUPP:

EVELINA, ERIK F
& MEHRSA

1. Don quijote-
Cervantes

2.Utopia - MORE

3.HAMLET -
SHAKESPEARE

FILM

HISTORISKT INSTAGRAM

OM LITTERATUREN

Litteraturen var central under renässansen, epoken kännetecknas ofta för sina
kända litterära verk och dessutom de kända författare som levde under den tiden.
De största författarna under renässansen är kända än idag, varav dem till exempel
Miguel Cervantes och William Shakespeare.

Miguel Cervantes var en mycket betydelsefull författare som levde under Renässansen.

Miguel föddes år 1547 och avled år 1616. Han mest kända verk var “Don Quijote” som kom
ut i två delar, den första år 1605 och den andra år 1615. Böckerna handlade om en riddare som ger sig ut i jakt efter kärlek.

En annan väsentlig författare under renässansen var William Shakespeare. William Shakespeare är en mycket ikonisk författare som ofta kännetecknar litteraturen under renässansen. Shakespeare har skrivit två verk som förmodligen är de mest kända verk från renässansen som många än idag vet vilka de är. Jag talar förstås om Romeo och Julia och Hamlet.

Romeo och Julia skrevs ungefär mellan år 1595 och 1596. Dramat handlar om ett ungt par som är kravlöst förälskade i varandra trots att deras två familjer är ovänner.

Hamlet handlar om filosofiska prins Hamlet. Det är från Hamlet som det kända citatet “Att vara eller att icke vara.” har sin grund.

 

Något som är typiskt för renässansens litteratur till skillnad från tidigare epoker är deras sätt att skriva på. Det blev allt vanligare att skriva på folkspråk (det språk som man faktiskt pratade i landet t ex italienska istället för latin).

Likt renässansens konst, musik och arkitektur har även litteraturen hämtat mycket inspiration från antiken. Man fortsatte skriva många verk på kristen grund som man också gjort under medeltiden, men inte i lika stor skala eftersom kyrkan fick mindre makt.

© 2017.  Referera gärna,
men glöm inte källhänvisa!