Intervju med elever och personal: Vad gör Sofielundskolan speciell?


’Vi är en skola med en lång historia och vi har barn från många delar av världen som går i vår skola. Vi brukar ligga i framkant och vi har väldigt duktiga elever, samt personal.’’ säger Marianne, lärare för SVA elever. ‘’Vi har elever från alla delar av Sollentuna och vi har bra stämning i klassrummen. Dessutom har dom flesta bra klasskamrater och alla elever har tillgång till datorer och då är det lättare att göra sitt arbete för att man kan redigera och ändra på det.’’ säger Magnus lärare i svenska och engelska på högstadiet.

‘’Alla är trevliga mot alla’’ säger Stefan, fritidslärare. ‘’Elevfokus.’’ säger Tobias som är resurspedagog årskurs 6-9. ‘’Vi tänker mycket på eleverna.’’ ‘’Det är bra elever och bra blandning av folk’’ säger Katarina, idrottslärare för årskurs 5-9. ‘’Många kulturer går på samma skola’’ säger Annette, sjuksyster.

‘’Eleverna får säga till om mycket och alla har varsin dator.’’ säger Julia från 7B. ‘’Bra lärare’’ säger Wera 6B och Emilia 6B och vi frågade varför. ‘’Jag vet inte, dom är bara bra.’’ ‘’Alla är snälla mot varandra’’ säger Axel EV 6A. ‘’Alla barn och vuxna är det som gör skolan unik.’’ säger Anders, fritidslärare. ‘’Det är vänlig stämning.’’ säger Sanna, speciallärare. ‘’Den här skolan är väldigt snabb på att pröva nya verktyg i undervisningen’’ säger Richard, lärare i svenska, svenska som andraspråk och SO historia. ‘

’Vi har en mångfald, alltså en stor variation på elever från många länder’’ säger Stefan, som är lärare i svenska, matte och alla NO ämnen. Som ni ser nu när vi har intervjuat så är det i stort sätt alla som tycker att skolan är unik för att vi har elever från väldigt många olika ställen i världen. De flesta barnen som vi har intervjuat har tyckt att det är bra lärare, plus att lärarna har nämnt att det är bra elever.


Taggar
No tags yet.
RSS Feed

Vill du vara med i redaktionen?

För alla elever på Sofielundsskolan.
Fyll i formuläret nedan så skickas din  anmälan in direkt och du kommer kontaktas av ansvarig lärare.