HBTQ och Sollentuna


HBTQ Sollentuna Bibliotek är det första biblioteket i Sollentuna att bli HBTQ-Certifierat. HTBQ är en vanlig förkortning som när den skrivs ut blir: homosexuella, bisexuella och transpersoner. Man har lagt till ett Q för queer , och queer betyder sexualiteter/romantiska läggningar och könsidentiteter. På Sollentuna bibliotek tänker dom att könsidentitet och sexualitet kan ändras flera gånger i livet. Och det är bara en själv som bestämmer hur man väljer att definiera och uttrycka sig och det håller vi med om! Vår åsikt är att man inte ska behöva HTBQ för att samhället ska acceptera dig själv för vem du är och hur du ser ut.

Vi intervjuade den chefansvarige Sofia Hemström, svaren från henne var lite oklara men vi fick det vi behövde. Hon berättade att många förskolor hade böcker om hur det är att leva i en familj med föräldrar med samma kön. Dom hade fått idén om HTBQ-cerfikat från Hallonbergets bibliotek. Dom tyckte att kursen verkade intressant och spännande så dom valde att Sollentuna också skulle ta den kursen. Sofia sa att det har kommit fler ungdomar som har kommit och pratat öppet med dom angående deras sexuella läggning. Vi intervjuade även personalen på Sollentuna bibliotek där vi fick fler rena svar.

Vi ställde dessa frågor: Varför valde ni att era anställda skulle gå denna kurs? Hur har det påverkat samhället? Har alla anställda gjort denna kurs? Tycker ni att fler bibliotek ska gå denna utbildning? Hur ändrades personalen p g a det? Tycker ni det är nödvändigt att behöva gå en kurs för att alla ska känna sig trygga i samhället? De valde att göra kursen för att alla ska känna sig välkomna i biblioteket. Då behöver man inte känna sig dömd för vem man är och hur man ser ut. Det här har gjort så att flera kommer till de och vågar vara öppna och säga vad de tycker. Det har varit både positiva och negativa reaktioner för att alla har olika åsikter om hur samhället ska se ut. De flesta anställda har gått denna kurs, men vissa jobbar på andra ställen och har varit borta under kursgenomgången. Personalen menar att man egentligen inte ska behöva HBTQ-utbildning för att man ska inte döma folk på vilken sexuell läggning man har eller om man kommer ifrån ett annat land. Biblioteket har gjort framsteg i HBTQ-utvecklingen men att de måste fortsätta att ta upp detta ämne annars kommer det bli bortglömt.

_________________________________________________________________

Faktaruta:

Homosexuell är ett ord som man kan använda om sig själv om man ibland kär , ligger med och/eller fantiserar om personer som har samma kön som en själv.(exempel tjej + tjej eller annat + annat) Hur man är annat, tjej eller kille bestämmer man själv. Bisexuell är ett ord som man kan använda om sig själv om man är kär , ligger med och/eller fantiserar om personer oavsett vilket/vilka kön de har.

Transperson många transpersoner anser att de är födda som det kön de identifierar sig som, bara att deras kropp inte riktigt passar.

#HBTQ #repotage

Taggar
No tags yet.
RSS Feed

Vill du vara med i redaktionen?

För alla elever på Sofielundsskolan.
Fyll i formuläret nedan så skickas din  anmälan in direkt och du kommer kontaktas av ansvarig lärare.