Undersökning om utomhusaktiviteter


Jag har intervjuat elever i högstadiet på Sofielundsskolan om vad de gör på rasterna och vad de tänker om att många elever i högstadiet är inomhus istället för utomhus på rasterna. Jag har också pratat med rektorn på skolan. Det var dessa resultat jag fick:

Alina Ghorbandi, 13 år, är nästan aldrig utomhus på rasterna. Detta beror på att hon tycker att det inte finns någonting att göra utomhus. När jag frågade varför hon trodde att många elever i högstadiet var inomhus på rasterna svarade hon på samma sätt, det vill säga att det inte finns någonting att göra utomhus. När jag sedan frågade vad det krävs för att få fler elever att gå ut på rasterna, svarade hon med att det inte finns något sätt.

Evelyn Carrasco, 13 år, är ibland utomhus och ibland inomhus på rasterna. Hon sa att det beror på att hon ibland känner för att vara utomhus och ibland för att vara inomhus. Hon kunde inte komma på någon anledning till att många högstadieelever är inomhus på rasterna och inte heller hade hon något förslag på vad som krävs för att få fler elever i högstadiet att vara utomhus på rasterna.

Emirhan Erdem, 14 år, är aldrig utomhus på rasterna. Han sa att det beror på att det aldrig finns någonting att göra utomhus. Han visste inte varför många av eleverna i högstadiet spenderade sina raster inomhus och inte heller vad som krävs för att fler av dem ska gå ut på rasterna.

Märta Nordström, 14 år, är ibland utomhus på rasterna och detta beror på att hon tycker att det sällan finns någonting att göra utomhus och att det dessutom är för kallt. Det var även det hon trodde var anledningen till att andra elever i högstadiet är inomhus på många raster. När jag frågade henne om vad hon tror att det krävs för att fler elever ur högstadiet ska gå ut på rasterna kom hon på flera anledningar, till exempel att det behöver bli varmare och att det ska finnas mer att göra utomhus, som är anpassat för äldre elever.

Erica Göransson, 15 år, är sällan utomhus, vilket hon förklarar med att hon tycker att det är för kallt för att vara utomhus. Hon tror att skälet till att många elever från högstadiet är inomhus på rasterna är att de tycker att det är skönare inomhus, det vill säga att det finns mer att göra. Dock vet hon inte vad man kan göra för att fler av eleverna i högstadiet ska vara utomhus på rasterna.

Anders Bjur, 43 år, är rektor på skolan. Han sa att skolan inte behöver göra så mycket för att få elever att gå ut på rast. Oavsett om man säger till en elev att gå ut eller inte gör det får man ungefär samma resultat. Anders sa att vikten av att vara utomhus på rasten varierar från person till person och att lärarna för det mesta känner sina elever och vet när de måste vara utomhus och inte och att det därför är bäst att lämna över ansvaret att säga till elever när de behöver gå ut på rasterna till dem. Han anser att utomhusaktiviteten på rasterna har hållit sig på ungefär samma nivå de senaste åren, eftersom att det är ungefär samma personer som är utomhus på rasterna. Jag frågade hur skolan underhåller skolgården och om de hade någon budget för hur den ska utvecklas, så att fler elever använder den och fick ett svar i form av att skolan betalar hyra för skolgården och att allt underhåll av den ingår i hyran. Om man ville bygga någonting nytt på skolgården, skulle skolan behöva betala det själva. Sedan ställde jag en fråga om vilket ansvar han har för att elever är utomhus på rasterna och då svarade han att han har ansvar för allting som sker på skolan. Efter det frågade jag om han tyckte att han lever upp till sitt ansvar. Han svarade att han tycker det och att han gör sitt bästa för att göra det.

Sammanfattningsvis, är det många elever i högstadiet som stannar inomhus under rasterna på grund av att det inte finns någonting att göra utomhus. Jag tror dock att det huvudsakliga skälet är att nästan ingen i klassen tar initiativ till att påbörja aktiviteter. Därför vill rektorn ha tips om vilka utomhusaktiviteter som skulle passa de äldre eleverna på Sofielundsskolan, så att skolan kan påbörja dem. Dock anser rektorn att det är olika viktigt för olika elever att vara utomhus och att det därför är bäst att låta deras lärare avgöra om de behöver gå ut eller inte på rasterna. Trots allt detta har utomhusaktiviteten på rasterna, enligt rektorn, varken ökat eller sjunkit.

#undersökning #repotage

Taggar
No tags yet.
RSS Feed

Vill du vara med i redaktionen?

För alla elever på Sofielundsskolan.
Fyll i formuläret nedan så skickas din  anmälan in direkt och du kommer kontaktas av ansvarig lärare.