Gå i skolan på lovet - varför då?


Är du en elev i Sollentuna som går i årskurs 6-8 och saknar godkänt betyg, eller har E och riskerar att inte få godkänt betyg i svenska/ svenska som andra språk, matematik, engelska eller simning? Då kan lovskolan hjälpa dig. Lovskolan erbjuder undervisning till elever som saknar godkänt betyg i vissa ämnen. För nyanlända elever som har varit i Sverige i högst två år gäller att även elever i årkurs 9 får gå lovskolan.

Lovskolan har öppet under veckorna 32 och 33 i sommar. Eleven kan välja en eller två veckors undervisning. Undervisningen pågår varje dag och eleven placeras i en förmiddags- eller eftermiddagsgrupp med 19 andra elever från olika skolor i kommunen. En lärare och cirka fem gymnasieelever per ämne kommer att undervisa. Alla elever som har anmält sig till lovskolan i tid är garanterad en plats i minst ett av de ämnen hen anmält intresse för.

Lovskolan är självklart kostnadsfri och elever från både kommunala och fristående skolor är välkomna.

Lokalen för sommarskolan är Sollentuna Musikklasser, Sollentunavägen 265.

Om du vill delta i lovskolan anmäler dina föräldrar det till rektorn, eller biträdande rektorn på din skola senast den 18 maj.

Anmälda elever och deras föräldrar och lärare är välkomna på ett informationsmöte den 21 maj kl 18.30-19.30 i Sollentunasalen, plan 13 i Turebergshuset.

Lovskolan ger en bra chans att ta igen det man har missat under terminen. Orsaken till att eleverna inte har nått målen kan bland annat bero på att de haft mycket frånvaro eller att de behöver mer stöd. Det är en självklarhet att alla elever efter grundskolan, ska ha de kunskaper som de behöver för att klara att fortsätta sina studier. Allra viktigast är baskunskaperna att kunna läsa, skriva och räkna. Lovskolan är en möjlighet för dig att bli godkänd i alla ämnen.

#repotage #lovskola #intervju #interjvu #sofielundsnytt

Taggar
No tags yet.
RSS Feed

Vill du vara med i redaktionen?

För alla elever på Sofielundsskolan.
Fyll i formuläret nedan så skickas din  anmälan in direkt och du kommer kontaktas av ansvarig lärare.