Rapport från "Ungdomens dag 2016"


Under Ungdomensdag nu i veckan fanns några från redaktionen där för att lyssna och kolla. Det var tre föreläsningar om hur det är att vara ungdom idag.

Yepstr

Yepstr är en app på mobilen, surfplattan eller hemsida på datorn där du som är mellan 15 och 21år kan få jobb. Du hjälper t.ex. grannar eller en person i din närhet. Det enda du behöver göra är att skapa ett konto sen är det bara att vänta på jobben. Av de fyra första personerna som svarar kommer sedan en av de få jobbet. Bra saker med Yepstr:

 • Du slipper söka jobbet själv utan jobbet kommer till dig

 • Du får välja vad du vill hjälpa till med

 • Du tjänar egna pengar som du får till appen inom 8 arbetsdagar

 • Dessutom bygger du på ditt CV som visar vad du kan och vad du har gjort

 • Men du kan också ha turen att få värdefulla kontakter, t.ex. om pappan till barnet som du är barnvakt åt jobbar inom bankvärlden och du vill bli bankjurist kan han prata med sina arbetskamrater så att du kanske får en intervju

Om du inte själv vill jobba kan du kanske få dina föräldrar att erbjuda jobb till personer på yepstr istället för att du ska t.ex. plocka äpplen.

Sveriges Ungdomsråd (Svung)

Det finns 40 ungdomsråd i Sverige som stöttar och hjälper varandra. Ett ungdomsråd är ett råd av unga för unga. Ungdomsråd hjälper till med att lyfta ungdomars åsikter, de kan också lämna i motioner till kommunen eller väcka en folkomröstning.

Svung är partipolitiskt och religiöst obundna, de ordnar nationella träffar, utbildningar och ger ekonomiskt stöd till andra ungdomsråd. De vill vara med och påverka saker som rör ungdomsfrågor. De jobbar mot åldersmaktsordningen dvs ålder spelar ingen roll och könsmaktsordningen dvs att det ska vara lika oavsett vilket kön man har, ingen grupp ska tycka att den är mer värd än andra. Många vuxna tycker att ungdomar inte är lika smarta och bra och att ungas åsikter inte är lika mycket värda som vuxnas. “Yttrandefrihet är för alla, alla får säga vad de tycker” som en från Svung sa.

Feminism

Det finns olika typer av feminism t.ex. mainstream feminism som framförallt handlar om vita kvinnors feminism. Det är den man oftas ser på t.ex. TV. “Feminist är något man kämpar och sår för, man vill att det ska vara jämlikhet för alla” sa en annan föreläsare. Det är annorlunda att vara svart och kämpa för feminism. Vi fick se en intersektionell karta med åtta punkter.

 • Kön

 • Vilket kön man har

 • Funktionsvariation

 • Funktionshinder

 • Etnicitet/ras

 • Var man kommer ifrån

 • Hudfärg

 • Sexualitet

 • Vem man gillar

 • Klass

 • Hur man har växt upp

 • Klassresa

 • Ålder

 • Hur gammal man är

 • Språk

 • Vad man pratar

 • Dialekt

 • Kultur

 • Värderingar

Andra begrepp vi pratade om var inkludering, att alla ska få vara med, till skillnad från exkludering där man inte bjuds in samt separatism där man separera sig från gruppen, man kör sitt eget race.

För att sammanfatta! Det var en mycket spännande och inspirerande dag!

#ungdomensdag

Taggar
No tags yet.
RSS Feed

Vill du vara med i redaktionen?

För alla elever på Sofielundsskolan.
Fyll i formuläret nedan så skickas din  anmälan in direkt och du kommer kontaktas av ansvarig lärare.